Temel MySQL Komutları

Bu komutlar MySQL Command Line Client’ta veya komutları destekleyen 3. parti programlar da kullanılır.

Yeni veritabanı oluşturma
CREATE DATABASE database_name;
Serverda bulunan veritabanlarının listelenmesi
SHOW DATABASES;
Bir veritabanına müdahale etmek için seçmek gerekir
USE veritabaniAdi;
Veritabanında yeni bir tablo yaratmak

USE veritabaniAdi;

komutundan sonra

Tablo oluşturmak ve oluşturulan tabloya örnek kayıt girmek
CREATE TABLE kisiler (
ad VARCHAR(20),
soyad VARCHAR(20),
telefon INT,
email VARCHAR(20),
PRIMARY KEY(email)
);
<?
/*
 * TEMEL MYSQL VERİTABANI KOMUTLARI
 * Tablo Oluşturma
 * Tablo Silme
 * Tablo Sütunlarına Ekleme Yapmak
 * Tablo Sütunlarında Güncelleme Yapmak
 * Tablo Sütunlarında Silme Yapmak
 */

// Yeni Tablo Oluşturma
$tabloOlustur = mysql_query("CREATE TABLE yenitablo (ornek1 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, ornek2 INT NOT NULL, ornek3 CHAR(45),ornek4 INT(3) )",$conn);

/* Sütun İsimleri
 * ornek1, ornek2, ornek3
 */

// Tabloya Yeni Kayıt Eklemek
$yeniHucreEkle = mysql_query("INSERT INTO yenitablo VALUES (deger1,deger2,deger3)",$conn );

//Tablodaki Kaydın Güncellenmesi
$hucreGuncelle = mysql_quey("UPDATE yenitablo SET ornek1=$degisken1, ornek2=$degisken2, ornek3=$degisken3 WHERE id=$id", $conn);

// Güncelleme get ile diğer sayfaya sayfalar arası değişken değerlerini textfieldlere value olarak gönderilerek yapılıyor.

// Tablodan Kayıt Silmek

$hucreSil = mysql_query("DELETE FROM yeniablo WHERE id=$id", $conn);

//Tabloda Arama Yapmak
$ara = "SELECT * FROM yenitablo WHERE (ornek1 LIKE '%find%' OR ornek2 LIKE '%find%' OR ornek3 LIKE '%find%') ";
?>