Yazılar

PHP Data Object (PDO) Kurulum ve Diğer Detaylar

PHP 5.1.0 sürümünden itibaren PHP ile öntanımlı olarak gelmektedir. Tüm mysql_query, mysql_connect, mysql_* fonksiyonlarının işlevlerini yerine getirebilen bir sınıf. MySQL başta olmak üzere popüler bir çok veritabanı platformları ile çalışabiliyor.

PDO Sürücüleri

CUBRID (PDO) — CUBRID Functions (PDO_CUBRID)
MS SQL Sunucusu (PDO) — Microsoft SQL Sunucusu ve Sybase (PDO_DBLIB) İşlevleri
Firebird/Interbase (PDO) — Firebird/Interbase (PDO_FIREBIRD) İşlevleri
IBM (PDO) — IBM (PDO_IBM) İşlevleri
Informix (PDO) — Informix (PDO_INFORMIX) İşlevleri
MySQL (PDO) — MySQL (PDO_MYSQL) İşlevleri
MS SQL Server (PDO) — Microsoft SQL Server Functions (PDO_SQLSRV)
Oracle (PDO) — Oracle (PDO_OCI) İşlevleri
ODBC ve DB2 (PDO) — ODBC ve DB2 (PDO_ODBC) İşlevleri
PostgreSQL (PDO) — PostgreSQL (PDO_PGSQL) İşlevleri
SQLite (PDO) — SQLite (PDO_SQLITE) İşlevleri
PDO_4D sürücüsü — PDO için 4D sürücüsü (PDO_4D)

PHP PDO Extension Kurulumu

phpinfo(); fonskiyonunu sunucuda çalıştırıp PDO extensionu’nun akitfliğini kontrol edin.
Aktif değilse php.ini dosyasınızı açın.

#extension=php_pdo.dll
#extension=php_mysql.dll

satırların başında bulunan # işaretini kaldırıp php.ini dosyanızı kaydedin.
Sunucuyu restart edin. PDO eklentisini ve MySQL için PDO eklentisini aktif etmiş olduk.
Artık projelerimizde PDO nesnelerini kullanabiliriz.

Yazının devamı yolda…

Temel MySQL Komutları

Bu komutlar MySQL Command Line Client’ta veya komutları destekleyen 3. parti programlar da kullanılır.

Yeni veritabanı oluşturma
CREATE DATABASE database_name;
Serverda bulunan veritabanlarının listelenmesi
SHOW DATABASES;
Bir veritabanına müdahale etmek için seçmek gerekir
USE veritabaniAdi;
Veritabanında yeni bir tablo yaratmak

USE veritabaniAdi;

komutundan sonra

Tablo oluşturmak ve oluşturulan tabloya örnek kayıt girmek
CREATE TABLE kisiler (
ad VARCHAR(20),
soyad VARCHAR(20),
telefon INT,
email VARCHAR(20),
PRIMARY KEY(email)
);
<?
/*
 * TEMEL MYSQL VERİTABANI KOMUTLARI
 * Tablo Oluşturma
 * Tablo Silme
 * Tablo Sütunlarına Ekleme Yapmak
 * Tablo Sütunlarında Güncelleme Yapmak
 * Tablo Sütunlarında Silme Yapmak
 */

// Yeni Tablo Oluşturma
$tabloOlustur = mysql_query("CREATE TABLE yenitablo (ornek1 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, ornek2 INT NOT NULL, ornek3 CHAR(45),ornek4 INT(3) )",$conn);

/* Sütun İsimleri
 * ornek1, ornek2, ornek3
 */

// Tabloya Yeni Kayıt Eklemek
$yeniHucreEkle = mysql_query("INSERT INTO yenitablo VALUES (deger1,deger2,deger3)",$conn );

//Tablodaki Kaydın Güncellenmesi
$hucreGuncelle = mysql_quey("UPDATE yenitablo SET ornek1=$degisken1, ornek2=$degisken2, ornek3=$degisken3 WHERE id=$id", $conn);

// Güncelleme get ile diğer sayfaya sayfalar arası değişken değerlerini textfieldlere value olarak gönderilerek yapılıyor.

// Tablodan Kayıt Silmek

$hucreSil = mysql_query("DELETE FROM yeniablo WHERE id=$id", $conn);

//Tabloda Arama Yapmak
$ara = "SELECT * FROM yenitablo WHERE (ornek1 LIKE '%find%' OR ornek2 LIKE '%find%' OR ornek3 LIKE '%find%') ";
?>

PHP Dili

PHP ilk olarak 9o’lı yılların başlarında Rasmus Lerdorf tarafından kullanılmaya başlandı. Başlangıçta kişisel sayfaların tasarlanması fikri ile ortaya çıkan PHP, Personel Home Page (Kişisel Ana Sayfa) anlamına gelmektedir. PERL’den alınan rutin komutlar PHP geliştirilmesinde büyük rol oynamıştır. Daha sonra tamamen kendi derleyicisi ile birlikte çalışacak olan PHP kısa sürede  açık kaynak kodlu, güvenilir ve yüksek performansı sayesinde aynı özellikleri taşıyan Linux Server’larda uzun süre kullanıldıktan sonra artık Windows Platformlarında da kullanılmaktadır. Günümüzün en popüler Web Programlama dillerinden birisidir. Temelde HTML kodları ile birlikte yorumlanır. Mysql ile ayrılmaz bir ikili gibidirler.