mysqlcheck MYSQL veritabanlarınızı üç basit komutla kontrol, optimize ve tamir edebilirsiniz.


Veritabanı Kontrolü / Check Databases

$ mysqlcheck -cA -u root -p
(-c kontrol için, -A bütün veritabanlaı için)

$ mysqlcheck -cA -u root -p
Enter password: 
company.contacts                  OK
mysql.columns_priv                 OK
mysql.db                      OK
mysql.event                    OK
mysql.func                     OK
mysql.general_log
Error  : You can't use locks with log tables.
status  : OK
mysql.help_category                OK
mysql.help_keyword                 OK
mysql.help_relation                OK
mysql.help_topic                  OK
mysql.host                     OK
mysql.ndb_binlog_index               OK
mysql.plugin                    OK
mysql.proc                     OK
mysql.procs_priv                  OK
mysql.servers                   OK
mysql.slow_log
Error  : You can't use locks with log tables.
status  : OK
mysql.tables_priv                 OK
mysql.time_zone                  OK
mysql.time_zone_leap_second            OK
mysql.time_zone_name                OK
mysql.time_zone_transition             OK
mysql.time_zone_transition_type          OK
mysql.user                     OK
phpmyadmin.pma_bookmark              OK
phpmyadmin.pma_column_info             OK
phpmyadmin.pma_designer_coords           OK
phpmyadmin.pma_history               OK
phpmyadmin.pma_pdf_pages              OK
phpmyadmin.pma_relation              OK
phpmyadmin.pma_table_coords            OK
phpmyadmin.pma_table_info             OK
phpmyadmin.pma_tracking              OK
phpmyadmin.pma_userconfig             OK

Veritabanı Optimizasyonu

$ mysqlcheck -oA -u root -p

(-o optimize için)

$ mysqlcheck -oA -u root -p
Enter password: 
company.contacts                  Table is already up to date
mysql.columns_priv                 Table is already up to date
mysql.db                      OK
mysql.event                    Table is already up to date
mysql.func                     Table is already up to date
mysql.general_log
note   : The storage engine for the table doesn't support optimize
mysql.help_category                OK
mysql.help_keyword                 OK
mysql.help_relation                OK
mysql.help_topic                  OK
mysql.host                     Table is already up to date
mysql.ndb_binlog_index               Table is already up to date
mysql.plugin                    Table is already up to date
mysql.proc                     Table is already up to date
mysql.procs_priv                  OK
mysql.servers                   Table is already up to date
mysql.slow_log
note   : The storage engine for the table doesn't support optimize
mysql.tables_priv                 OK
mysql.time_zone                  Table is already up to date
mysql.time_zone_leap_second            Table is already up to date
mysql.time_zone_name                Table is already up to date
mysql.time_zone_transition             Table is already up to date
mysql.time_zone_transition_type          Table is already up to date
mysql.user                     OK
phpmyadmin.pma_bookmark              Table is already up to date
phpmyadmin.pma_column_info             Table is already up to date
phpmyadmin.pma_designer_coords           Table is already up to date
phpmyadmin.pma_history               Table is already up to date
phpmyadmin.pma_pdf_pages              Table is already up to date
phpmyadmin.pma_relation              Table is already up to date
phpmyadmin.pma_table_coords            Table is already up to date
phpmyadmin.pma_table_info             Table is already up to date
phpmyadmin.pma_tracking              Table is already up to date
phpmyadmin.pma_userconfig             OK

Bozuk Veritabanlarının Tamir Edilmesi

$ mysqlcheck -rA -u root -p

(-r tamir için)

$ mysqlcheck -rA -u root -p
Enter password: 
company.contacts                  OK
mysql.columns_priv                 OK
mysql.db                      OK
mysql.event                    OK
mysql.func                     OK
mysql.general_log                 OK
mysql.help_category                OK
mysql.help_keyword                 OK
mysql.help_relation                OK
mysql.help_topic                  OK
mysql.host                     OK
mysql.ndb_binlog_index               OK
mysql.plugin                    OK
mysql.proc                     OK
mysql.procs_priv                  OK
mysql.servers                   OK
mysql.slow_log                   OK
mysql.tables_priv                 OK
mysql.time_zone                  OK
mysql.time_zone_leap_second            OK
mysql.time_zone_name                OK
mysql.time_zone_transition             OK
mysql.time_zone_transition_type          OK
mysql.user                     OK
phpmyadmin.pma_bookmark              OK
phpmyadmin.pma_column_info             OK
phpmyadmin.pma_designer_coords           OK
phpmyadmin.pma_history               OK
phpmyadmin.pma_pdf_pages              OK
phpmyadmin.pma_relation              OK
phpmyadmin.pma_table_coords            OK
phpmyadmin.pma_table_info             OK
phpmyadmin.pma_tracking              OK
phpmyadmin.pma_userconfig             OK