Rasmus Lerdorf Php Progamlama Dilini Bilişim Dünyasna Armağan Eden Program Geliştiricisi

PHP Dili

PHP ilk olarak 9o’lı yılların başlarında Rasmus Lerdorf tarafından kullanılmaya başlandı. Başlangıçta kişisel sayfaların tasarlanması fikri ile ortaya çıkan PHP, Personel Home Page (Kişisel Ana Sayfa) anlamına gelmektedir. PERL’den alınan rutin komutlar PHP geliştirilmesinde büyük rol oynamıştır. Daha sonra tamamen kendi derleyicisi ile birlikte çalışacak olan PHP kısa sürede  açık kaynak kodlu, güvenilir ve yüksek performansı sayesinde aynı özellikleri taşıyan Linux Server’larda uzun süre kullanıldıktan sonra artık Windows Platformlarında da kullanılmaktadır. Günümüzün en popüler Web Programlama dillerinden birisidir. Temelde HTML kodları ile birlikte yorumlanır. Mysql ile ayrılmaz bir ikili gibidirler.